Prangli saar ning selle ajalugu ja loodus

Prangli saar ning selle ajalugu ja loodus

Prangli saar ning selle ajalugu ja loodus Prangli saar asub Põhja-Eesti rannikumadalikkul, mida liigestavad arvukad lahed, neemed ja poolsaared, olles valdavalt orienteeritud kagust loodesse. Niisugune nähtus on tegelikult hiiglaslike jäämasside liikumise käekiri, mis...
Prangli — Põhja-Eesti ainus põlisasustusega saar

Prangli — Põhja-Eesti ainus põlisasustusega saar

Prangli — Põhja-Eesti ainus põlisasustusega saar Prangli on ainus saar Eesti põhja­rannikul, kus on säilinud veel põlisasustuse järjepidevus. Iga riigi majandusarengut ja rahva eluolu mõjutab territooriumi geo­graafiline asend, ka ühe riigi eri piirkonnad erinevad...