Prangli saar ning selle ajalugu ja loodus

Prangli saar ning selle ajalugu ja loodus

Prangli saar asub Põhja-Eesti rannikumadalikkul, mida liigestavad arvukad lahed, neemed ja poolsaared, olles valdavalt orienteeritud kagust loodesse. Niisugune nähtus on tegelikult hiiglaslike jäämasside liikumise käekiri, mis on säilinud jääajast tänapäevani. Neemed...
Prangli — Põhja-Eesti ainus põlisasustusega saar

Prangli — Põhja-Eesti ainus põlisasustusega saar

Prangli on ainus saar Eesti põhja­rannikul, kus on säilinud veel põlisasustuse järjepidevus. Iga riigi majandusarengut ja rahva eluolu mõjutab territooriumi geo­graafiline asend, ka ühe riigi eri piirkonnad erinevad seetõttu üks­teisest. Eesti väikesaared on...