Prangli — Põhja-Eesti ainus põlisasustusega saar

Prangli — Põhja-Eesti ainus põlisasustusega saar

Prangli on ainus saar Eesti põhja­rannikul, kus on säilinud veel põlisasustuse järjepidevus. Iga riigi majandusarengut ja rahva eluolu mõjutab territooriumi geo­graafiline asend, ka ühe riigi eri piirkonnad erinevad seetõttu üks­teisest. Eesti väikesaared on...